Ξεχωριστή σημασία στη συνεχή ενδυνάμωση.

ΠΟΒΑΣ: Η Πανελλήνια Ομοσποδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών ιδρύθηκε με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών της και την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Έχει ως έδρα της την Αθήνα, τα γραφεία της βρίσκονται στην οδό Καποδιστρίου 24, στη Πλ. Κάνιγγος.

Σε πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας η Ομοσπονδία έχει επιτύχει σε σημαντικό βαθμό τους στόχους της και συνεχίζει δυναμικά το έργο της, δίνοντας το "παρών" σε κάθε εξέλιξη του κλάδου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών προασπίζεται και προαγάγει τα οικονομικά, επαγγελματικά και ασφαλιστικά συμφέροντα των μελών της.

Με συστηματική έρευνα και μελέτη του κλάδου των αλουμινοσιδηροκατασκευαστών, η ΠΟΒΑΣ φροντίζει για την προσφορότερη διεκδίκιση και επίλυση αυτών.