• Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • ΠΟΒΑΣ: Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών.
 • Πιστοποιήσεις & προδιαγραφές ολοκλήρωσης κατασκευαστικών έργων.
 • Έλεγχος ποιότητας κατασκευής & τοποθέτησης συστημάτων αλουμινίου.
 • Συνεργασία & συμβουλευτικές υπηρεσίες κατασκευαστή και πελάτη.
 • Συμμετοχή από Ελλάδα Σωματείων - Μελών & Κατασκευατών

home-1

Σωματεία - Μέλη
σε όλη την Ελλάδα

Ο τομέας των κτηρίων και των μεταφορών αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων με ένα ολοκληρομένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της χώρας.

Περισσότερα

home-2

Τεχνικό εγχειρίδιο
ελέγχου ποιότητας

Η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων με ένα ολοκληρομένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της χώρας.! Η ΠΟΒΑΣ, ήταν πάντα ευαισθητοποιημένη με τα θέματα της εκπαιδευσης και κατάρτισης των κατασκευαστών.

Περισσότερα

 • alumil-logo
 • etem-logo
 • europa-logo
 • exalco-logo
 • elvial-logo
 • aluminco-logo
 • alco-logo
 • analko-logo

EnergyHUBforALL

Το EnergyHUB for ALL είναι μία Πύλη πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ταυτόχρονα ένας "Κόμβος" επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην ενεργειακή ανακαίνιση των νοικοκυριών. 

Το EnergyHUB for ALL αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REQUEST2ACTION, όπου το ΚΑΠΕ συμμετέχει ως εταίρος.